Pomozme stromům

15. srpna 2018 - zdroj tisková zpráva

POMOZME STROMŮM - Výzva Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. samosprávám měst a obcí

My, neziskové sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. (SZKT) jsme znepokojeni kritickou situací krajiny v České republice. Alarmující je zejména stav stromů v sídlech. Zásadní problém spatřujeme v podcenění situace. Stromy v prostředí měst a obcí mají obecně ztížené podmínky pro růst a současné dlouhé periody sucha i dramatický nárůst teplot jsou pro mnohé fatální. A to má vliv přímý vliv i na obyvatele. Ulice bez stromů se v létě stávají neobyvatelnými. Stromy totiž fungují jako nejvýkonnější „klimatizační jednotky“, pokud ovšem mají samy dostatek vláhy. Situace je velmi vážná, a pokud chceme ve městech přežít, musíme je okamžitě začít zachraňovat.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu proto apeluje na politiky a odpovědné zaměstnance měst a obcí, aby bez odkladů uvolnili finanční prostředky na dostatečnou zálivku stromů ve městech.

Pomoci mohou i občané: Neznamená to, že by museli přímo stromy zalévat, stačí, aby pochopili, že stín stromů je dar a ne obtíž, a že trávník ve městě nemusí být nízko sečený.

Pomozme stromům

Známe zásady první pomoci

1. Zachránit stromy

Zajistit jim dostatečnou zálivku, tedy 50 – 200 litrů pro každý strom na týden podle velikosti. Upřednostnit ohrožené, ale perspektivní jedince, tedy ty které mají větší šanci přežít. Zlepšit vsakovací schopnost povrchu půdy u stromů, případně mulčovat povrch.

2. Změnit management travních porostů

Nesekat v současném horkém a suchém počasí trávník. Nízko sečené porosty se přehřívají, zasychají, půda odpařuje veškerou vláhu a ztrácí schopnost zadržovat vodu. Zhoršuje se tím mikroklima a tak i podmínky pro stromy, lidi i zvířata. Prostředky a čas věnované na sečení lze využít právě na zálivku stromů.

Doporučení Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu pro budoucnost

  • Svěřit projektování a novou výsadbu stromů kvalifikovaným a prověřeným odborníkům, podpořit a vyžadovat mezioborovou spolupráci.
  • Zajistit a prosazovat optimální podmínky pro to, aby se stromy ujaly a rostly (dostatečný prokořenitelný prostor, opatření proti zhutňování půdy, prokořenitelné buňky atd.).
  • Vyjednat vstřícný přístup správců sítí a komunikací a dalších subjektů - i oni jsou zodpovědní za životní podmínky ve městech.
  • Zavádět opatření pro zadržování dešťové vody ve veřejném prostoru (zasakovací průlehy, jímky a další).
  • Vybírat druhy odolávající horkému a suchému klimatu.
  • Nebát se stromů s velkými korunami (ty později odborně prosvětlovat, aby se zajistilo provětrávání i zastínění).
  • Pečlivě zvažovat kácení stromů v sídlech.

V boji proti přehřívání sídel nejlépe pomáhají zdravé a vitální stromy!

Kontakt:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

www.szkt.cz

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum